Varausehdot

                                                                                                                                   1.10.2018

 

MARINETIN VÄLITTÄMIEN LOMAKOHTEIDEN VARAUSEHDOT

 

Marinetti t:mi noudattaa majoituksen välittämisessä seuraavia ehtoja.

 

Sitovuus

Ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut näissä sopimusehdoissa mainitun varausmaksun tai laskun koko vuokrasta, mikäli on tullut vain yksi lasku.

Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

 

Alustavat varaukset

Marinetti voi ottaa harkintansa mukaan alustavia varauksia. Alustava varaus muutetaan normaaliksi varaukseksi ja laskutetaan vahvistuspäivänä, ellei asiakas ole sitä aiemmin peruuttanut.

 

Varaukset, varausvahvistus ja varausmaksu

Marinetti lähettää asiakkaalle varausvahvistuksen, varausmaksun ja loppulaskun. Varaus vahvistuu kun asiakas on maksanut varausmaksun 30% loma-asunnon vuokrasta. Loppusuorituksen eräpäivä on viimeistään 30 vrk ennen varauksen alkua. Mikäli varauksen tekoajankohdasta on alle 30 vrk varauksen alkamispäivään, lähetetään vain yksi lasku koko vuokrasta. 

Vuokraan lisätään tarkastusmaksu 30,-/huoneisto ellei siivousta ole erikseen tilattu tai se on pakollinen. Joidenkin kohteiden vuokraan sisältyy siivous, tämä on mainittu hinnastossa ja varausvahvistuksessa.

 

Huom! Hinnastossa erikseen mainittujen sesonkiaikojen, high season, varausmaksujen eräpäivä on 90 vuorokautta ja loppumaksujen 60 vuorokautta ennen varauksen alkua.

 

Peruutukset

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut Marinetille. Matkapuhelimeen lähetetyt tekstiviestit tai vastaajaan jätetyt viestit eivät kelpaa. Varauksen peruuttamisesta pidätetään aina siihen mennessä maksettu 30%:n varausmaksu. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 vrk varauksen alkamisesta, veloitetaan koko vuokra.

 

Siinä tapauksessa, että Marinetti saa vuokratuksi kohteen toiselle asiakkaalle, palautetaan vuokra siltä osin kuin uudelta asiakkaalta saadaan vuokraa. Suoritettua ennakkomaksua ei kuitenkaan palauteta. Mikäli peruutuksen syy on sairaus, tapaturma tms. tulee se osoittaa esim. lääkärintodistuksella. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus!

 

Marinetin oikeus peruuttaa varaus – Force majeure

Marinetti voi asiasta ilmoittamatta perua varauksen, mikäli sitä ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Mikäli kysymyksessä on ns. ylivoimainen este, force majeure tilanne, lomakohteen omistaja voi Marinetin välityksellä peruuttaa maksetunkin varauksen, jolloin Marinetti ilmoittaa asiasta viipymättä asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin.

 

Marinetin vastuu rajoittuu vain maksetun vuokran palauttamiseen eikä velvoitetta korvaavan kohteen tarjoamiseen ole. Force majeure –tapauksissa Marinetti pyrkii aina mahdollisuuksiensa mukaan tarjoamaan vaihtoehdoksi toista loma-asuntoa.

 

Varausaika

Lomakohde on käytössänne tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 13 saakka, ellei asiasta ole toisin sovittu ja varausvahvistuksessa ilmoitettu näistä poikkeavat ajat.

 

Hiljaisuus ja käyttäytyminen

Loma-asunnossa majoittuminen edellyttää naapureiden kunnioittamista ja yleisten järjestyssääntöjen noudatamista mukaan lukien hiljaisuus klo 22-06. Varaaja on vastuussa niin loma-asunnon kunnosta kuin naapurisovustakin. Uhka omaisuudelle tai järjestyshäiriöt

tulee välittömästi ilmoittaa Marinetille tai vartiointiyhtiö Turvatiimille tai huoltoyhtiö PapSecille, joka ryhtyy toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Yhteystiedot lopussa.

Kustannukset kaikkiin uhkiin omaisuudelle tai järjestyshäiriöihin liittyvistä toimenpiteistä maksaa niiden aiheuttaja ja varaus keskeytyy välittömästi.

 

Siivous ja liinavaatteet

Vuokraan voi sisältyä loppusiivous sekä liinavaatteet, tarkista asia varausvahvistuksesta.

                                                                                                                                                        

Mikäli asiakas suorittaa itse loppusiivouksen eikä sitä ole hoidettu asianmukaisesti tai jos lomakohde vaatii normaalista poikkeavan siivouksen esim. ilmoittamatta jätettyjen kotieläimen tai tupakoinnin takia, peritään siivousmaksu asiakkaalta kaksinkertaisena jälkikäteen.

 

Henkilömäärä

Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mille huoneisto on tarkoitettu. Henkilömäärä on ilmoitettava varausta tehtäessä. Henkilömäärän ylitys johtaa varauksen keskeytymiseen ja vartiointiyhtiö Turvatiimillä ja huoltoyhtiö PapSecillä on oikeus poistaa huoneistosta ylimääräiset henkilöt kesken varauksen.

 

Muu majoitus

Muun majoituksen tuominen lomakohteen tontille, esim. asuntovaunun, –auton tai teltan on kielletty.

 

Tupakointi sisällä on kielletty kaikissa lomakohteissa. Ks. kohta Siivous ja liinavaatteet.

 

Lemmikkieläimiä voi joihinkin lomakohteisiin tuoda ja lemmikeistä tulee aina mainita varauksen yhteydessä. Lemmikkieläinmaksu

on 40€.

 

Vahingonkorvausvastuu

Majoittujalla on velvollisuus lähtiessään sulkea ikkunat, lukita ovet ja muutoinkin jättää kohde asianmukaiseen kuntoon. Ovien ylimääräisen avaamisen maksaa asiakas suoraan avaajalle. Mikäli huoneiston avain katoaa, peritään asiakkaalta lukkojen uudelleen sarjoitus sekä katoamisesta aiheutuneet kaikki muut kustannukset.

 

Asiakas vastaa siitä, että loma-asunto on koko vuokra-ajan asianmukaisessa kunnossa. Mikäli kohteessa tapahtuisi rakennukseen, sen irtaimistoon tai pihapiiriin kohdistuvia vahinkoja, tulee asiakkaan ilmoittaa asiasta viipymättä Marinetille tai vartiointiyhtiö Turvatiimille tai huoltoyhtiö PapSecille.

 

Asiakkaalla on velvollisuus korvata kaikki lomakohteelle, sen irtaimistolle ja pihapiirille vuokra-aikana aiheutetut vahingot täysimääräisenä. Mikäli asiakas jättää kohteen sellaisessa kunnossa, ettei kohdetta voida vuokrata seuraaville asiakkaille, on asiakas velvollinen korvaamaan myös Marinetilta ja kohteen omistajalta saamatta jääneet vuokratulot.

 

Palaute ja valitukset tulee tehdä viipymättä

Marinetti puh. 0400 890 750, maria@marinetti.fi

Huolto PapSec Oy, puh. 040 162 2511, terttu.pappi@papsec.fi

Turvatiimi, vartiointi puh. 040 416 7123, vartija puh. 040 147 1743, ville.pappi@papsec.fi, mikko.pappi.papsec.fi

Tiedustelut ·  0400 890 750   ·  maria@marinetti.fi