Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Marinetti t:mi, Haarniskatie 3a A 6, 00910 Helsinki, Y-tunnus 1560204-7, FI15602047

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Maria Väisälä, maria@marinetti.fi, p. 0400890750

REKISTERIN NIMI
Marinetin asiakasrekisteri

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste sopimus, jossa rekisteröity on suostunut tietojensa liittämiseen rekisteriin.

Rekisterin tarkoistus on Marinetin asiakasrekisterin ylläpitäminen ja sen avulla asiakkaille viestittäminen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot on saatu asiakkaalta mm. www-lomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse tai muista tilanteista.

TIETOJEN SÄÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia, esim. palvelimen hallinnointi. Tietoja voidaan luovuttaa rekisterissä oleville henkilöille tarkastusta varten. Tiedot poistetaan rekisteristä pyydettäessä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisterin tietoja säilytetään internet-palvelimella, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja kumppaneiden toimesta, joilla on siihen oikeus. Järjestelmät on suojattu salasanoilla.

OIKEUTESI REKISTERÖITYNEENÄ HENKILÖNÄ

Sinulla on oikeus tarkastaa, vaatia korjaamista ja vaatia tietosi poistamista rekisteristä.

Marinetti t:mi

Marinetti loma-asunnot

maria@marinetti.fi

www.marinetti.fi

Tiedustelut ·  0400 890 750   ·  maria@marinetti.fi